สมัครกองทุนแห่งความหวัง.

ถ้าคุณอยากสมัครหรือแนะนำบุคคลหรือต้นเหตุที่คุณคิดว่าจะเป็นผลประโยชน์หากได้รับการช่วยเหลือที่ได้จากเรา โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

คุณสามารถแนะนำต้นเหตุที่คุณคิดว่าสมควรจะได้รับการใส่ใจ พวกเรายินดีที่จะช่วยหลายๆบุคคลเท่าที่จะช่วยได้

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ง่ายๆ เช่น การให้รองเท้าคู่ใหม่แก่เด็กที่มีรองเท้านักเรียนขาด หรืออะไรมากว่านั้น เช่นการสร้างหลังคาใหม่ให้แก่โรงเรียนเด็กๆที่ถูกพายุทำลาย ฉะนั้นไม่มีต้นเหตุที่ใหญ่ไปหรือเล็กไปสำหรับเราที่จะช่วยเหลือ

ปรัชญาของกองทุนแห่งความหวังคือ การกระทำโดยตรง

โดยการกระทำโดยตรง หมายถึง พวกเราได้เข้าร่วม ได้ลงมือทำ และสร้างเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของผู้อื่นจริงๆ เราไม่ได้อยากเขียนแค่เช็คเงินแล้วยกเท้าหลบหลีก! มีสุภาษิตโบราณที่ว่า “ให้ปลาแก่เขา เขาได้มีกินแค่หนึ่งวัน, แต่ถ้าสอนเขาตกปลา เขาได้มีกินตลอดชีวิต”

ด้วยความมุ่งมั่นนี้ เราได้พยายามให้ความสำคัญกับการศึกษาผ่านงานการกุศลของเรา การสอนให้พวกเขาสามารถช่วยตัวเองและช่วยให้ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง