ในส่วนของโครงการการสร้างความรับผิดชอบทางสังคม บริษัทฟ้าใหม่โฮลดิ้งส์ได้สร้างกองทุนแห่งความหวังขึ้นมา โดยนำคำว่า “ความหวังใหม่” มาแปลได้เป็นภาษาอังกฤษใช้ว่า New Hope

สมาชิกของทีมเราทุกคนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมและใช้เวลากับโครงการการสร้างความผิดชอบต่อสังคมที่เราเรียกได้ว่าเป็นการกระทำโดยตรง และจากความสนับสนุนทางการการเงินของกองทุนแห่งความหวังใหม่ทำให้เราสามารถแจกจ่ายความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้นไปอีก

เราเข้าใจว่าความต้องการของทุกคนนั้นแตกต่างกันและไม่ได้มีแค่วิธีการแก้ไขปัญหาวิธีเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือทุกคนได้  กองทุนนี้ไม่ได้จำกัดชนิดหรือลักษณะการที่จะช่วยเหลือ เช่น การแจกจ่ายอาหาร, การสอนหนังสือ, การก่อสร้างสิ่งที่จำเป็น เป็นต้น     เราต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ด้วยกองทุนและเวลาที่เรามีอยู่ ดังนั้นพวกเราจะไปในที่ต่างๆนั้นเพื่อที่ทำในสิ่งเราทำได้ให้ออกมาดีที่สุดเพื่อการช่วยเหลือในหลายๆทาง
พวกเราได้เปิดกองทุนแห่งความหวังอย่างสาธารณะ และขอเชิญชวนทุกคนมาสมัครหรือแนะนำบุคคลหรือต้นเหตุที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์หากได้รับการช่วยเหลือที่ได้จากเรา

ถ้าสนใจที่จะสมัครและแนะนำบุคคลหรือต้นเหตุ โปรดกดลิ้งค์นี้ เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล